Кафедра Педіатрії №1

Історія кафедри педіатрії №1


Кафедра педіатрії №1 бере свій початок від кафедри педіатрії медичного факультету університету Святого Володимира, відкритої в 1889 році.

Першим завідувачем кафедри був професор В.Е. Чернов, він очолював її до 1915 року. Базою кафедри була, відкрита в 1891 році, дитяча клініка на території Олександрівської лікарні (нині Центральної клінічної лікарні), вона мала терапевтичне, інфекційне та хірургічне відділення. Професор Чернов В.Е. працював як педіатр, інфекціоністом та як дитячий хірург. Створена кафедра педіатрії стала тим джерелом, навколо якого сформувалясьКиївська школа педіатрів, до якої увійшли І.В. Троїцький, Е.А.Скловський, Л.А.Фінкельштейн, О.О. Карницький, О.З. Лазарев, В.А. Жуковський, І.М. Ямпольський та та інші.

 

В 1915 році кафедру очолив професор Ф.Д. Румянцев. Співробітники кафедри продовжили започатковані при професорові Чернову В.Е. напрямки вивчення дитячих інфекційних хвороб, розпочали вивчення основ раціонального харчування здорових дітей, хронічних розладів харчування, захворювань нирок у дітей та інших розділів педіатрії.

 

На етапах становлення і формування української педіатричної школи діяльність кафедри тісно пов'язана з іменами таких видатних фахівців педіатричної галузі як С.Ф.Хотовицький (1), Г.Н.Сперанський(2), О.М.Хохол(3), О.Ф.Тур(4), М.С.Маслов(5), В.І.Молчанов(6), а в подальшому П.М. Гудзенко, В.М. Сідельников, В.Д.Чеботарьова, П.С.Мощин, І.М.Руднєв, Б.Я.Резник, В.А. Белоусов, О.М. Лук'янова

 1.  2.   3.    4.   5.  6.  

 

З 1934 року базою кафедри стало дитяче відділення Дорожньої клінічної лікарні Південно-Західної Залізниці. 
В час Великої Вітчизняної Війни кафедру, що була евакуйована разом з медичним інститутом (створений на базі медичного факультету Святого Володимира в 1921 році) до Челябинська, очолював професор С.О. Дуліцький. В післявоєнний час керівниками кафедри були професор В.Г. Балабан (1944 - 1946), професор Г.М. Лопатін (1946 - 1948), доцент О.В. Черкасов (1948 - 1949).

З 1950 року кафедру очолила професор Р.Ю. Кольнер. В той час кафедра була кафедрою педіатрії лікувального та санітарно-гігієнічного факультетів КМІ. Під керівництвом професора Р.Ю. Кольнер проводилась, окрім навчально-методичної, лікувально-консультативна та науково-дослідна робота, присвячена проблемі гепатобіліарної патології, захворюванням крові (лейкози, лімфогрануломатоз), геморагічним хворобам у дітей.

З 1971 року до 1975 року кафедру очолювала учениця Р.Ю. Кольнер професор О.С. Свешнікова. Її наукові праці стосувались вивчення туберкульозного менінгіту, геморагічних захворювань у дітей. Велику увагу співробітники кафедри приділяли допомозі практичній здорово охороні, для чого організовувалися консультативні виїзди співробітників кафедри в районні лікарні Київської, Житомирської, Черкаської областей.

З 1975 року до 1991 року кафедру педіатрії лікувального факультету очолювала професор А.О. Андрущук. Співробітниками кафедри окрім навчально-методичної та лікувально-консультативної роботи проводилась науково-дослідна робота, присвячена вивченню імунної недостатності у дітей, проблемі часто і тривало хворіючих дітей, алегічному та лімфатико-гіпопластичному діатезам, розроблялись шляхи реабілітації цих категорій дітей. 

З 1991 до 2016 року кафедру Педіатрії №1, Медичного факультету №1 очолювала професор О.В. Тяжка.

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти, в тому числі і студенти з англомовною формою навчання, проводиться великий об'єм навчально-методичної роботи. 
Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вивчення механізмів трансформації вродженої та набутої схильності до захворювань в найбільш пошитені алергічні, інфекційно-запальні, метаболічні хвороби і вивчаються клініко-лабораторні особливості дітей з недиференційованою диспразією сполучної такнини, розробляються заходи для реабілітації даних категорій дітей. Окрім того, на кафедрі вивчаються причини, патогенентичні механізми развитку хронічної гастродуоденальної патології та шляхи підвищення ефективності лікування даної патології у дітей. Співробітниками кафедри також вивчається значення психо-емоційного стану для формування органічної патології. Професорьсько-викладацьким складом проводиться великий об'єм лікувально-консультативної роботи на всіх базах кафедри.

 

З вересня 2016 року кафедрою завідує доктор медичних наук, старший науковий співробітник Березенко Валентина Сергіївна.

Керівник Центру дитячої гепатології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».