Кафедра Педіатрії №1

Студентський гурток

Студентський науковий гурток

 

кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Завідувач кафедри - Беезенко В.С., д.м.н..

Керівник гуртка - Горобець Н.І., к.м.н., доцент тел: 063 742 98 93, Е-mаіl: natko147@ukr.net

 

На кафедрі педіатрії №1 НМУ  під керівництвом професорів, доцентів та асистентів кафедри працює студентський науковий гурток «Соматичні захворювання у дітей». В роботі гуртка беруть участь студенти 3 – 6 курсів медичного факультету.

 

Мета діяльності наукового студентського гуртка - удосконалення знань по:

- вивченню закономірностей росту та розвитку дитини;

- розумінню фізіологічних і функціональних особливостей організму дитини;

- особливостях виникнення та перебігу дитячих захворювань в зв'язку з АФО;

- розумінню особливостей механізмів адаптації організму дитини в процесі розвитку та зміною їх під впливом різних факторів (у дітей з аномаліями конституції, алергічними захворюваннями, частими респіраторними інфекціями, метаболічними порушеннями, недиференційованою дисплазією сполучної тканини).

 

Один із напрямків діяльності гуртківців - участь у науковій роботі.

Під керівництвом викладачів кафедри  студенти індивідуально оволодівають  певними навичками, якими повинен володіти майбутній науковець, а саме:

- написання огляду літератури,

- працювати з медичною документацією, створювати первинну документацію,

- створювати  статистичну базу даних та робити їх статистичну обробку за допомогою комп’ютерних статистичних програм,

- оформляти  згідно отриманих даних тези, статті,

- готувати доповіді до студентських конференцій,

- працювати з  комп’ютером,

- створювати презентації наукових доповідей в Microsoft Office Power Point, які демонструються на науково-практичних студентських університетських, міжвузівських та міжнародних конференціях.

 

Результати наукових робіт гуртківців публікуються в тезах конференцій, а разом з керівниками робіт - у фахових виданнях.

 

 Разом з викладачами кафедри студенти – гуртківці приймають участь у вечірніх клінічних обходах, на яких демонструються хворі діти, проводять їх клінічний розбір.

 

Робота з гуртківцями проводиться на основних базах кафедри педіатрії №1:

- Дорожня клінічна лікарня №1, дит. відділення, вул. М.Коцюбинського, 8а

- Дитяча клінічна лікарня №4, відділення ст. дитинства, пр. Комарова, 3.

 

 

Студенти – гуртківці приймають участь в:

 

КОНФЕРЕНЦІЯХ

Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених ”Актуальні проблеми сучасної медицини”.

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб».

Підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі наук «Клінічна медицина».

Міжнародній науковій конференції студентів «Перший крок в науку» (Вінниця).

Міжрегіональній науково-практичній конференції лікарів – педіатрів «Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією» (Харків).

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров'я.

Науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Актуальные проблемы современной медицины», (Мінськ, Республіка Бєларусь).

 

 

ОЛІМПІАДАХ

В І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з педіатрії.

В І та ІІ етапах Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «педіатрія, дитячі інфекції» (англійська мова),  Луганськ.

ІІI Міжнародній студентській олімпіаді з педіатрії.

 

ДНЯХ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ студентських наукових гуртків кафедр на базі Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Особливим досягненням роботи студентського наукового гуртка являється нагородження Дипломами Національної академії медичних наук України та Асоціації медичних вищих учбових закладів України  студентів 5 курсу І медичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця, членів студентського наукового товариства ім. Кисіля ПОЛТОРАК  І.Ю. та ОМЕЛЬЧЕНКО А.В. за кращі студентські наукові роботи в галузі практичної медицини, які виконали цикл наукових робіт по алергодіагностиці під керівництвом завідувача кафедри педіатрії №1 професора О.В.Тяжкої, доцента Н.І.Горобець, доцента Л.О. Левадної.

 

План роботи студентського гуртка

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри готувати літературні огляди з актуальних питань педіатрії, використовувати результати власних спостережень за хворими, дані архівних матеріалів клінік, окремі клініко-лабораторні дані науково-дослідницької тематики кафедри для оформлення доповідей на науково-практичних студентських університетських, міжвузівських та міжнародних конференціях. Результати робіт гуртківців публікувати в тезах конференцій, а разом з керівниками робіт - у фахових виданнях. Приймати участь в І та ІІ етапах Всеукраїнської та Міжнародній студентських олімпіадах з педіатрії.