Кафедра Педіатрії №1

Наукова робота

 

 

 

Науково-дослідницьку роботу виконують всі співробітники кафедри. Окрім простійного виконання планової науково-дослідницької роботи, постійно проводяться пошукові наукові дослідження, виконуються докторські і кандидатські дисертації. З 2011 по 2016 роки захищено 11 дисертацій, з них дві докторські.

Тематика наукових досліджень стосується: вивчення механізмів трансформації спадкової схильності в найбільш поширені захворювання алергічного та ендокринного характеру; вивчення клініко-лабораторних особливостей дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини і розробки заходів для реабілітації даних категорій дітей.
Окрім того, в останні 5 років вивчаються причини, патогенетичні механізми розвитку хронічної гастродуоденальної патології та шляхи підвищення ефективності лікування даної патології у дітей. 

Кафедрою щорічно проводиться 2 науково-практичні конференції на актуальні теми педіатрії для лікарів-педіатрів Медичної Служби Залізниці. Окрім доповідей, які читають професораи і доценти кафедри, на конфереції запрошуються лектори - відомі вчені інфекціоністи, фтизіатри та інші.

Щорічно співробітниками кафедри проводиться 6-8 семінарів для лікарів поліклінік, що є базами кафедри. Тематика семінарів присвячена актуальним питанням педіатрії, зокрема вигодовуванню дітей, профілактичним щепленням, вегетосудинним дисфункціям, анемічним станам, бронхолегеневій, гастродуоденальній патолології та ін.