Кафедра Педіатрії №1

Сміщук Віра Василівна

Асистент кафедри педіатрії,

ІІ лікарська категорія з педіатрії

 

Закінчила 3-й медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2007 році. З 2007 по 2009 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №2 НМАПО імені П.Л. Шупика за спеціальністю «Педіатрія», з 2009 р. по 2011 р. – в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 2011 р. по 2014 р. – в очній аспірантурі. З 2009 року працює асистентом кафедри.

Має 25 друкованих праць, 3 патенти на корисну модель, 2 патенти на винахід. Кандидатська дисертація на тему: «Клініко-патогенетичні механізми розвитку холелітіазу у дітей та шляхи його запобігання».

Напрямок науково-практичної діяльності сьогодні:

- проводить практичні заняття зі студентами 2-6 курсів;

- здійснює лікувально-консультативну роботу з питань загальної педіатрії, дитячої гастроентерології, алергології, нутріціології, профілактичної медицини; 4-5 щомісячних чергувань в дитячому відділенні ДКЛ №1 ст. Київ;

- бере участь у виконанні планової науково-дослідницької роботи.